Scania dealer start rinsmaRinsma

Rinsma Scania dealer is al jaren een begrip in Friesland. Onze no-nonsense instelling spreekt veel ondernemers aan en zorgt voor een goede samenwerking. Door flexibiliteit en een volledig service pakket staan wij dag en nacht paraat voor onze klanten.

De firma Rinsma is eigenlijk begonnen in 1917 toen Wopke Rinsma met financiële hulp van zijn werkgever dhr. Boelstra, boer aan de Oudebildtdijk een melkrit aannam van Oudebildtdijk naar de zuivelfabriek van de N.V. Lijempf te Berlikum.
Een klein waagstuk voor iemand zonder geld, maar geldt dat niet voor de start van elke jonge ondernemer?
Die melkrit werd destijds uiteraard uitgevoerd met paard en wagen.
Na een jaar hiermee actief geweest te zijn werd de boerderij tegenover de fabriek gekocht.
Er kwamen al gauw meer melkritten, dus meer paarden en wagens.
Na de oorlog van 1914-1918 verschenen de eerste vrachtauto`s.
En het bedrijf van Wopke Rinsma moest wel volgen ondanks het feit dat hij in hart en nieren een “paardenman“ was.
Er werden vrachtauto’s aangeschaft zodat de melk vanaf grotere afstand opgehaald kon worden.IMG_0001
De eerste was een T Ford, later kwam er ook een Chevrolet.
Gelukkig bleek de oudste zoon Willem Rinsma goed in staat de ontwikkeling van het bedrijf te volgen en hij zorgde voor de wettelijk vereiste vestigingsdocumenten.
In 1933 werd via het Leeuwarder Autobedrijf een Diamond T aangeschaft, een wagen met hydraulische remmen! Deze wagen is vele jaren later gerestaureerd en nog steeds in het bedrijf aanwezig.
De Diamond T deed het goed met als gevolg dat er in de loop van de dertiger jaren nog een 4 tal van werden aangeschaft via importeur Beers N.V. te den Haag.
De relatie met dit bedrijf dateert daarmee van 1933 en bestaat nog steeds, zij het in een andere vorm doordat Beers later overgenomen is door de Scania fabriek.
In april 2009 werd er door Scania aandacht besteed aan het 75-jarig samenwerkingsverband.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de zaak uit tot een 12 tal trucks met opleggers of aanhangwagens.
Het uit de oorlog overgebleven materiaal werd aangevuld en vervangen, eerst door alles wat er maar
te koop was.
Zo ontstond een zeer gevarieerd wagenpark bestaande uit Ferderal, White (via de Marshallhulp), Büssing en later ook Scania Vabis. De White, frontstuur met kantelcabine, is later ook door Hendrik gerestaureerd en daarmee bewaard gebleven voor het bedrijf.
Inmiddels had Wopke het bedrijf overgedragen aan zijn zoons Willem en Hendrik Rinsma.
Tevens kwam er geleidelijk een verandering in de aard van het bedrijf.

Oorzaak was de overname van de zuivelfabriek Lijempf door de CCF in Leeuwarden.
Hierdoor viel een groot gedeelte van het transport weg en moest worden gezocht naar andere
mogelijkheden.
Deze dienden zich aan in de vorm van reparatie voor derden en zo zijn wij begonnen met reparatie
en onderhoud van onder andere diverse Scania`s.
Toen in de praktijk bleek dat cliënten goed tevreden waren met deze gang van zaken kwamen er steeds meer transportbedrijven uit de omtrek naar Berlikum voor service en reparatie.
Dit werd tevens in de hand gewerkt doordat Hendrik Rinsma technisch zeer begaafd bleek.IMG_0002
De Scania dealer Engelsma en Wijnia uit Franeker ging verhuizen naar Leeuwarden en verruilde
het dealerschap van Scania voor GMC, hetgeen mooi aansloot bij de ontwikkelingen binnen de firma Rinsma. Transportbedrijf en garagebedrijf gingen voortaan naast elkaar verder.
In de jaren 1956-1959 kwam het garagebedrijf echt op gang vanaf deze periode werden de eerste Scania`s door Rinsma verkocht.
Het transportbedrijf werd van steeds minder betekenis tenslotte werd ook de laatste eigen vrachtauto verkocht en ging het bedrijf verder als dealer van Scania.
Daarnaast werden Wolseley en Riley personenauto`s verkocht.
Dit laatste dealerschap is in 1970 vervangen door Alfa Romeo, dit werd mede veroorzaakt doordat Hendrik Rinsma een enthousiast Alfa-rijder was.
De vrachtautoverkopen liepen zeer voorspoedig waardoor de werkplaats aangepast moest worden.
In 1978 is in Berlikum nieuwbouw gerealiseerd voor wat betreft het werkplaats gedeelte.
Een moderne garage volgens het poortensysteem met twee kuilen waarvan een ten behoeve
smeren en de andere ten behoeve van de toen geïntroduceerde verplichte A.P.K.- keuring.IMG_0003
Tevens kwam er een aparte schadeherstelafdeling met richtbank in combinatie met inductie
apparatuur een voor deze tijd zeer revolutionaire ontwikkeling.
Omdat wij ook de klanten in het oostelijk deel van het Friese verzorgingsgebied beter van dienst wilden zijn werd in 1981 in Drachten aan de Tussendiepen een tweede vestiging geopend.
Dit betrof een bestaand pand aan de Tussendiepen dat aangepast werd om garageactiviteiten
te kunnen uitvoeren.
Marten De Vries, die al jaren als monteur in onze vestiging in Berlikum werkzaam was werd daar de verantwoordelijke man. Onder zijn leiding is Drachten tot een volwaardige Scania vestiging geworden. In een later stadium zijn werkplaats en magazijn nog aangepast en uitgebreid.
Intussen had Hendrik Rinsma in 1986 vanwege zijn leeftijd de algehele leiding voor beide vestigingen overgedragen aan Simon Boersma.
Deze was vanaf 1968 in dienst en verantwoordelijk voor de verkoop van bedrijfswagens.
Voor verkoop werd een nieuwe man aangesteld in de persoon van Sipke Visser.
Het kantoor in Berlikum voldeed niet maar aan de eisen en werd afgebroken. Nieuwbouw kwam er voor in de plaats; het is dan 1994.
Na een sterke groei van activiteiten in regio Drachten is nieuwbouw gepleegd op het nieuwe industrieterrein A Zeven.rinsma drachten pand
Dit werd mede ingegeven door plannen van de gemeente Smallingerland m.b.t. het doortrekken van de Drachtstervaart waardoor bereikbaarheid van ons pand aan de Tussendiepen problematisch werd.
Een prachtig pand volgens de nieuwste eisen voorzien van 10 poorten, aparte A.P.K.- keuringsstraat en richtbank werd gerealiseerd op een ruime locatie van 32.000 vierkante meter.
Deze vestiging werd feestelijk in gebruik genomen op 27 en 28 september 2003 met aansluitend een open dag.
We kunnen rustig spreken van een mijlpaal in het bestaan van Rinsma B.V.
De openingshandeling werd verricht door Hendrik Rinsma in het bijzijn van zijn dochter.
In april 2010 is medeoprichter H. Rinsma overleden en hebben we op indrukwekkende wijze afscheid genomen van deze voor ons bedrijf cruciale persoon.
Inmiddels is het 2015 en werd Simon Boersma, na 47 jaar in dienst te zijn geweest eerst als verkoper en later als directeur opgevolgd door Remko van Keulen, die daarmee de dagelijkse leiding heeft overgenomen.

diamond met melkbussen
Back to top